Sık sık esnemek kıskançlığı gösterir mi?

Esneme ve haset arasındaki ilişki

Kıskançlık bir haktır, Kuran-ı Kerim’de pek çok yerde ve birçok hikâyede bahsedildiği gibi, bu konuda bir tartışma yoktur. “[1].

Esnemeye gelince, sevilmez, çünkü o lanetli şeytandır ve hiç sevilmez, çünkü bu bir tembellik alametidir, öyleyse Elçi, Allah’ın duaları ve esenliği onun üzerine olsun, müminlere esneme sürecinde gizleyebilecekleri şeyleri tavsiye ederdi.

Ebu Hürrere’nin yetkisi üzerine, Allah ondan razı olsun, Peygamber, Allah’ın duaları ve esenliği onun üzerine olsun, dedi: “Yüce Allah hapşırmaktan hoşlanmaz ve esnemekten nefret eder, bu yüzden hapşırırsa Allah’a şükürler olsun, bu yüzden onu işiten her Müslüman ona hakaret etme hakkına sahiptir, ama eğer o kadar esnerse, o da Şeytan’dan dönmesine izin verir. “Ha, şeytan ona güldü.”

Gerçekten de, yasal ruqyah yapanların ve uzmanların birçoğu esnemenin kıskançlığın bir işareti olduğunu söylüyor ve kıskançlığın esnemeyle ilişkisini diğer fiziksel semptomlara ek olarak yakın bir ilişki olarak görüyorlar.[2].

Esneme ile kıskançlık ilişkisinin kesin bir kanıtı yoktur, çünkü Kur’an’da veya asil Peygamber’in sünnetinde esnemenin kıskançlık belirtisi olduğunu gösteren hiçbir şey belirtilmemiştir ve mevzuatta bir şeye delil olmadığı sürece teyit edilemez. .

Daha ziyade, birçok insan için gözün ve kıskançlığın ortak bir semptomu olmasından ve kıskançlığın ve gözün, bazen de büyü ve zararın göstergesi olmasından kaynaklanmaktadır.

Belirtilen şey için sık sık esneme

Hafız bin Hacer, İbn Battal’ın otoritesi üzerine, Şeytan’ın bir kişinin esnediğini görmek istediğini ve kişinin şeklinin değiştiği, Şeytanın onunla alay edip gülmesine neden olduğu bir durum olduğunu, ancak Şeytan’ın kendisinin esnemeye neden olmadığı birçok kişi arasında yaygın olduğunu anlattı.[3].

Al-Nawawi bu konuda esnemenin ve Şeytan’la olan ilişkisinin bedenin dinlenme, tembellik ve işsizlik arzusunu uyandırdığını, ibadetleri ertelemenin ve işi ertelemenin yanı sıra uyku ve ağırlık gerektirdiğini, gerçek İslam dininde bu arzu edilmediğini söyledi ve Al-Nawawi bir kişinin yapmaması gerektiğini belirtti. İçeceğinde değil yiyeceğe genişler ve kişinin esnemeye elinden geldiğince tepki vermesi gerektiğini söyler ve cevabından söz etmekle kastedilen, eğer yemek artarsa, mideyi doldurursa, hatta kıskançlıksa, sık esnemenin nedenini arayıp ondan kaçabildiğidir.

Alimler, Müslümanın şeytanları kovmaya, esneme nedenlerini takip etmeye ve onlardan uzak durmaya istekli olması gerektiğini, yiyecek ve içeceklerde ölçülü davranarak ve vücuda ağır gelmemesi gerektiğini, yemeğinin caiz olduğunu, yasak olanı yemediğini ve kutsal evine girmemesini tavsiye etmişlerdir.

Esnemekten ve sebeplerinden kaçınmak için, Kuran’ı okuması ve lanetli Şeytan’dan Allah’a sığınması gerektiği için sabah ve akşam hatıralarına bağlanmalı ve çocuklar aşılanmalıdır.

Dua ederken çok esnemek ne demektir

Elçi, Tanrı’nın duaları ve esenliği onun üzerine olsun, diyor ki: “Şeytan’dan esniyorsunuz ve biriniz elinden geldiğince eğilirse, o zaman Şeytan girer.”

İlimler, Şeytan’ın, kulunun Rabbine olan bağı, refah ve dindarlık yolu olduğu için Müslümanı elinden geldiğince dua etmekten uzaklaştırmak istediğini ve bu İblis’in en büyük ızdırabı olduğunu söyler, bu yüzden bir kişiye namazda fısıldar ve onu bir şey için meşgul etmeye çalışır, ya dünyevi meseleler hakkında fısıldar. Veya esnerken dikkatini dağıtın.

Namazda esnemekten kurtulmanın yollarından biri de Müslümanın tüm gayret ve saygıyla namazına girmesi, zamanında dua etmesi ve lanetli Şeytan’dan Allah’a sığınmasıdır.

Ayrıca, samimi kararlılık ve Yüce Allah’ın yardımını aramak bir Müslüman için çok önemli olup, Şeytan’ın düşmanı olduğunu bilmeli ve ona mümkün olduğu kadar direnmeye çalışmalı, onu namazından ve hayatından kovmalı ve şeytanın fısıltılarını, kıskançlığı ve ızdırabı önlediği, ruhu ve canı arındırdığı için su üzerinde yasal rukiye yöntemini kullanmalıdır. Müslüman.

Aynı şekilde Allah’a yakın olmak şeytanın bir kimseye sızmasını ve mümini kontrol etmesini engeller.Allah, ibadet edenlere yakındır, dua ve yakarışlarını duyar ve onları her türlü kötülükten korur. Teorisyenler, o güne kadar tanıdığım, dedi, kesinlikle yoldaş olacağım, ama onların köleleri sadık, dedi, Doğruyu söylüyorum ve cehennemi sizinle doldurmak için ve Tbek onları kandırıyor “, şeytanın köleleri baştan çıkarma ve Hiam’ı ibadet için baştan çıkarma ısrarını ima ederek.

Esnemek, gözün dışarı çıktığının bir işareti mi?

Birçoğu esnemenin gözün dışarı çıktığının işaretlerinden biri olduğunu düşünürken, gözün çıkışının kesin ve açık göstergesi, gözün birçok işareti olduğu için ruhta rahatlık ve güven duygusu ve kıskançlık acı ve çok kötü bir şeydir.

Tıpkı ruhun akıl hastalığı, üzüntü ve tembellikten muzdarip olması ve kıskançlığın sık sık ağlaması, kendini depresif ve sıkıntılı hissetmesi gibi, evde, bedende ve ruhta kıskançlık belirtileri parada, ruhta ve çocuklarda görülür, sadece mesele çalışma veya bilgi rolüne gitme arzusunun eksikliğine ulaşır ve sıklıkla Öğrencilerin şikayet ettiği şey, akademik başarıda ve bilgiyi ezberlemede bir zayıflıktır ve kıskançlığın, zeka azaldıkça ve bir kişi uzun süre dolaşırken oturduğu için içe dönük ve yalnız ve yalnız olma eğiliminde olduğu için sık hatırlama ve unutkanlığı etkilediği bilinmektedir ve kendisine en yakın insanlara güvensizlik ve sadakat duygusu yaşamaktadır. Yakın insanlardan[5].

Kıskançlıktan kurtulun

İnsanlar genellikle kıskançlığın işaretlerini merak eder ve bir kıskançlık belirtisi esner, ancak mesele bundan daha basittir.Müslüman kendini sürekli güçlendirmeli ve kıskançlığın, onun işaret ve sebeplerinin üstesinden gelmek için Yüce Allah’ın yardımını aramalıdır.[5]:

  • Suda yasal ruqyah ayetleri okumak ve içmek.
  • Ruqayya Al-Mehsud, büyü ve kıskançlık kahramanlarının ayetlerini okuyarak.
  • Bireyler genellikle yasal ruqyah aracılığıyla kendimi nasıl tanıtacaklarını merak ediyorlar ve mesele basit: Al-Fatiha Suresi ve Kutsal ayeti, Bakara Suresi’nin sonlarını okumak, Al-Qalam Suresi, Al-İhlas ve El-Mu’tathah okumak ve her Elçinin suçlamalarıyla dua etmek, Allah onu şeytanla korusun ve ona her peygamberin gözü korumasını versin ki, Allah onu birinden korusun ve huzur versin. Bu İslam dininde arzu edilen bir konudur, çünkü Elçi, Ayşe’ye emrederken Tanrı’nın duaları ve esenliği onun üzerine olsun, gözlerden korunma istemek için Tanrı ondan memnun olabilir.
  • Her zaman ruh için dua ve onu güçlendirme, sihir şifresini çözmek için dua, sabah ve akşam anıları, Kuran okuma ve Allah’a yaklaşma gibi olağan dualar.
  • Kıskanılan kişi kıskançlığı biliyorsa, Peygamber devrinde yıkanmak için su istemeye bir sakınca yoktur, Aamer bin Rabih, Sahl bin Hanif’i yıkadı, bu yüzden Amer ona bugün ne ben ne de saklandığı yerin derisini görmedim, ovanın çok beyaz olduğunu kastettiğini ve bir ovada bayıldığını söyledi. Doğrudan Peygamber Efendimize geldiler, Allah’ın duaları ve esenliği onun üzerine olsun ve Ulu Elçi onlara sordu: Birini suçluyor musunuz, yani biri onu kıskanıyor, bu yüzden evet dediler ve Amer bin Rabih’den söz ettiler, böylece Peygamber Amer bin Rabih’i getirmelerini emretti ve o geldiğinde Peygamber harika bir şekilde sordu, sizden biri kardeşini öldürür! Ala Barkat’a sordu ve yıkanmasını emretti.Amer ellerini, yüzünü, dirseklerini ve ayaklarının kenarlarını yıkadı, bir bardağa su koydu ve bir düzlüğe döktü, sonra Sahl iyileşti ve Malik, Ahmed ve İbn Mace’nin rivayet ettiği bir hadiste bu meseleden bahsetti ve Al-Albani bunu doğruladı.
  • Ebu Saeed’in yetkisi üzerine Cebrail’in Peygamber’e geldiğini, Allah’ın duaları ve esenliği onun üzerine olsun dedi ve ona “Ey Muhammed, ben şikayet ettim.” Dedi. Efendimiz, Peygamber, Allah’ın duaları ve esenliği onun üzerine olsun, evet dedi, bu yüzden efendimiz Cebrail dedi ki: Allah adına, Allah adına size zarar veren her şeyden, Allah’ın sizi kıskanan ismini teklif ediyorum. Seni terfi ettiriyorum[6].