Radyo programı bileşenleri ve türleri | Haberci

Radyo programı, radyo aracılığıyla sunulabilen ve belirli bir zaman diliminde belirli bir kitleye hitap eden bir ses veya video materyali olarak tanımlanır ve bir giriş, ganimet ve aralarında belirli bir mesaj iletilerek izleyiciye hitap edilen içerikten oluşur.[1].
Radyo, 1906 yılında Marconi’nin elindeki kuruluşundan bu yana toplumsal yaşamda önemli bir dönüm noktası olarak görüldüğü için en yaygın iletişim aracıdır.Ayrıca önemli ve vazgeçilmez bir reklam mecrasıdır.Radyo, dinleyicilere bilgi ve fikir iletme aracı olarak da bilinir ve içerik sunma, eğlenceli veya eğlenceli içerik sağlama açısından farklılık gösterir. Aynı zamanda vatandaşları eğitmek ve ufuklarını genişletmek için çalışıyor[4]

Radyo programı bileşenleri

Radyo programı özel bir yapı içerir, yani[2]:

İşitsel yapı

İster müzik ister ses efektleri olsun, sesin unsurlarını kullanan yapıdır.

Montaj yapısı

Yayın işinin tüm bileşenlerini bir araya getiren ve ayırt edici bir yapıda birleştiren odur.

İdari yapı

Senaryo hikaye ve yazılı diyalog olduğundan ve radyo senaryosu türleri basit, özel, yarı eksiksiz ve tam gibi çoklu olduğu için yayıncılara, liderlere ve müzisyenlere iş dağıtan ve her kişiyi yazılı senaryoya göre yönlendiren kişidir.

Radyo ve televizyon programı türleri

Radyo ve televizyon programları sağladıkları aynı tür programları paylaşırlar, çünkü programın hazırlanmasında veya misafir konuşmasında büyük bir fark yoktur.[3]:

Talk show

Yayıncının röportaj yaptığı bir konuğu ağırlamaya bağlı olan programlardır ve talk şovlar şu şekilde ayrılır:

 • Bireysel diyalog: Tek kişilik bir diyalogdur.
 • Spikerin kendisi ile diyaloğu: Yayıncının kendi kendine konuştuğu diyalogdur, böylece spikerin konuşacağı bir misafir kalmaz, daha çok bahsettiği alandaki deneyimler ve bilgiler üzerinden konuşur.

Konuşma programlarının hedefleri

Talk şovlar şunları hedefliyor:

 • Ufku genişletmek ve halk arasında farkındalık yaratmak.
 • Topluluk sorunlarına odaklanmak ve ışık tutmak için çalışıyor.
 • Talk, araştırmayı, analiz etmeyi ve sorunlara çözüm bulmayı gösterir.
 • Kamuoyunu ilgilendiren her şeyin yorumlanması ve analizi.
 • Konuları yetkililer ve bilgili kişiler aracılığıyla tartışmak.
 • Radyonun farkındalığı yaymadaki rolü önemli ve esastır, bu nedenle tüm talk-show sunucuları ve sunucuları bunu gözlerine koydu.

Talk show bileşenleri

Konuşma şovlarının bileşenleri iç içe geçmiş ve şu şekilde temsil ediliyor:

 • EksenlerGörüşmeci programının sunucusu ve konuğa soru sormakla görevli olan ve tartıştığı alanla ilgili beceri, doğruluk ve yeterli farkındalığın olduğunu varsayar, böylece bilgiye iyi ulaşabilir ve sunumu hakkında kabul bulabilir.
 • MisafirBilginin sahibi ve konu hakkında en bilgili kişi olması gerekiyor.
 • Diyalog yeri: Genellikle bir konuşma stüdyosudur ve bazen halka açık bir yer veya bir misafirin evi veya ofisi olabilir.
 • Harcama: Yayıncının sahip olduğu en önemli şey tartışabileceği iyi bir konu olduğu için talk showlardaki hammaddedir.
 • Bir grup soru: Yayıncının sorunu çözmek, kafa karışıklığını azaltmak ve bilgiyi bulmak ve ardından sorunu çözmek için kullandığı diyalog aracıdır.
 • SeyirciDinleyici, mesajın ikinci tarafıdır, bu nedenle yayıncının yaptığı her şey nihayetinde mesajı izleyicisine iletmeyi amaçlamaktadır, bu nedenle tepkilerine ve programlayabilme becerilerine dikkat etmek çok önemlidir.
 • AraçlarRadyo programlarında kullanılan sayı, araç ve cihazlar çok önemlidir ve kaliteleri programı ve ses kalitesinden sorumlu mikrofon ve radyo programı için diğer araçlar gibi programın nasıl çıktığını etkiler ve kamera önemlidir, televizyon programlarında stüdyo donanımı ve dekorasyon önemlidir.

Konuşma programı gereksinimleri

 • Başarılı bir program gayretli, bilgili ve bilgili bir muhatap gerektirir ve diyaloğu nasıl yöneteceğini ve misafirle nasıl başa çıkacağını bilmelidir.
 • Programa konunun incelenmesi, soruların yerleştirilmesi ve düzenlenmesi açısından güçlü ve farklı bir hazırlık yapılmalı, sorgulamaların tüm konuyu kapsaması ve tüm yönlerinin ele alınmasına imkan vermesi sağlanmalı ve dinleyicilerin zihninde dönen tüm soruların kapsanması sağlanmalıdır.
 • Radyo programları üretmenin en önemli aşamalarından biri olan hedef kitleyi incelemek.
 • İzleyiciler, bilgilerine güvenebilmeleri için misafirin kim olduğunu bilmesi gerektiğinden, sorular misafirin kişisini kapsamalıdır.
 • Konuşma programı, konuğun soruları yanıtlama ve izleyicilere bilgi ve fikir sunma becerisi ve becerisini gerektirir.

Doğrudan program

Doğrudan ve açık bir şekilde hedef kitleyle etkileşim kurmayı amaçlayan programlardır ve muhatap, uğraştığı alanda bir uzmandır ve görüşmeci dağıtılmış olarak kabul edilemez, aksine bir uzman olarak kabul edilir,

 • Ekonomik analitik programlar
 • Dini programlar
 • Sosyal programlar
 • Tıbbi programlar

Haber programları

Haberleri profesyonel bir şekilde sunmanın yanı sıra basın haberlerini herhangi bir görüş eklemeden sunmakla ilgilenen, yani haber bülteni yani kişinin önüne bir grup haber koyup okur, belli özellikleri vardır, tüm yayıncılar bülteni sunmaya uygun değildir, ton gerektirebilir. Kesin ve belirli bir kelime çıkış yolu, diğer radyo programlarından daha katıdır.

Müsabaka programları

Kolay, hafif radyo veya televizyon programlarından biri olarak bilinir ve sunulan fikirde de yaratıcılık gerektirir ve izleyicinin beğenisini kazanması ve genel olarak medyanın amaçlarından biri olan eğlence ve eğlence yönü olan öncelikli amacına ulaşması için fikrin yeni ve alışılmadık olması gerekir. .

Yarışmaları sesli bilgilerle sunan radyo programları ya da bir grup yazılı soruya verilen cevaba bağlıdır ve konu harekete, koşmaya ve gösteri hareketlerine bağlı olabileceğinden televizyona göre farklılık gösterir.

Belgesel programlar

Doğa ile ilgili bilgi ve çalışmaları sergileyen, tarihsel bilgileri veya diğer bilgileri gösteren programlardır.Ayrıca güncel fikirleri, tarihi belgeleri ve gerçek bilgileri de kapsar.

Bu programlar, izleyiciyi cezbetmekle ilgilendikleri, çok sevdikleri ve izleyicileri her zaman eğitimli ve bilgi seven olduğu için bilgi ve haber açısından en yüksek olarak kabul edilir, bilgi ve farklı bakış açıları sağlar, ilgilendiği konu veya konunun tüm yönlerini ele alır ve derinleştirir.

Spor programları

Özellikle spor analizleri, analist ve sporcuların yanı sıra oyuncular ve onların haberleri ve maçların analizi ile ilgilendikleri için spor bilgilerinden bahseden programlardır.Ayrıca sonuçları analiz etmeye ve oyuncuları değerlendirmeye, genel olarak sporcularla ilgili tüm konuları netleştirmeye odaklanır ve kayıtlı veya doğrudan röportajları içerebilir. Spor alanında önemli isimlerle.

Kültür programları

Sanat, edebiyat, sanat, şiir ve edebiyatın yanı sıra kitaplar ve analizleri, yazarları ve şairleriyle ilgilenen programlardır ve onları ve halkın onlar ve sanatlarının yanı sıra sahne sanatları ve diğerleri hakkındaki bilgisine ev sahipliği yapmakla ilgilenirler.

Ekonomik programlar

Para biriminin fiyatı hakkında konuşmakla ilgilenen önemli programlardan biridir ve aynı zamanda ekonomik analiz ve borsa ile de ilgilidir.Bu programlar kamunun belirli bir sınıfını ilgilendirebilir ve belirli ve tutarlı bir mesajı olabilir.

Müzik programları

Klasik ya da gençlik müziğine ilgi duydukları için her türlü müziğe ilgi duyan programlardır ve bu tür programları sunma konusunda uzmanlaşmış radyo istasyonları vardır ve dinleyicilerden büyük bir katılım vardır ve gün boyu onları dinleyenler vardır ve Müzik Radyosu’nun sunuma ilgi duyan programları vardır. Önde gelen sanatçı ve müzisyenlerin müzikleri ve enstrümanları.

Çocuk programları

Bu programlar genel olarak çocuklarla ilgilidir ve çocuk için önemli ve ilginç olan içeriği sağlamakla ilgilidir ve ilk amaç çocuğu eğitmek ve eğlendirmenin yanı sıra çocuğu beslemeyi ve becerilerini doğru şekilde geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal programlar

Öncelikle sosyal konularla ilgilenen, kozmetik, kadın, toplum ve sosyal ilişkiler gibi sosyal yaşam sorunlarına ışık tutan programlardır ve sabah programları gibidirler.