Öz disiplin nedir ve önemi

Öz disiplinin tanımı

Öz disiplin, başarının en önemli faktörlerinden biridir ve bunu başarmak için kullanılması gereken temel bir unsurdur, bu yüzden kişi onu anlayabilir ve benimseyebilirse, şüphesiz mükemmelliğe ulaşabilir ve hayatta ilerleyebilir, bu da sadece kendisine değil, aynı zamanda bireylerin çevresine de yansır ve böylece ilerleme Toplumlar ve onların gelişimi ve öz disiplinin önemini kavramak için öncelikle anlamını ve niyetini anlamak gerekir.Dil ve sözleşmede şu şekilde ifade edilmiştir:

 • Öz disiplinin dildeki anlamı: Arapça sözlüklerinde disiplinin anlamı düzenlilik, bağlılık ve boyun eğme olarak belirtilirken, psikolojiyle ilgili öz disiplin ise kendini ve ruhu kontrol etme süreci, kişisel gelişim ve entelektüel gelişime yönelik yapılan eylemlerdir. [1]
 • Sözleşmedeki öz disiplin kavramı: Bireyin çeşitli iş ve yaşam alanlarıyla ilgili görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirirken disiplin ve bağlılık yeteneğidir, bireyin yaklaşımını takip etmek için bir plan olarak zihninde attığı, bu adımların her birinin etkisinin farkında olarak ilerlemesine yardımcı olan bir dizi adımdır. İstenilen hedefe doğru ilerlerken, kendisi bir antlaşmayı ve taahhüdü bir kişi veya kurum tarafından zorlanmadan kendisinden kaynaklanan bir antlaşmayı üstlenir.

Öz disiplin stratejisi

Öz disiplin, başarıya giden ilk yoldur ve çeşitli toplumlarda ve kültürlerde üzerinde mutabık kalınan şeydir; bu, bireyin yaşam yolunda sık sık engellere çarpabileceği veya doğru yoldan sapmasına neden olabilecek zorluklara maruz kalabileceği ve burada kendi önünde durmalı ve uygulamaya başlamalıdır. Hayatta öz disiplin stratejisi ve bireyin bunu yapmak için izlemesi ve uyması gereken bazı adımlar ve davranışlar vardır, yani:

öncelikleri tanımla

Öncelikler, bir kişinin uyması gereken en önemli prosedürler arasındadır ve öz disiplin aşamasına geldiğinin söylenebilmesi için bunlara da uyması gerekir, yani bir kişi, sorumluluklarının, yapması gereken öncelikleri içerdiğine bağlılık doğrultusunda, hedeflerinin doğasıyla orantılı ve tutarlı önceliklerini tanımlamalıdır. Diğer yükümlülüklerden önce başarılacak, ancak umutsuzluk ve hayal kırıklığını önlemek için bazı görevlerin fizibilitesini göz önünde bulundurmanın mümkün olduğu unutulmamalıdır.

Esneklik ve iyi düşünme

Öz disiplin, içerdiği birçok ve büyük fayda ve faydadan dolayı bireylerin takip etmesi gereken en önemli özelliklerden biridir ve buna rağmen öz disiplin stratejisi izlemek isteyenler vardır.Disiplinin gerektirdiği gibi çoğu zaman verimsiz olan askeri disiplin aşamasına ulaşırlar. Psikologların çalışmalarında dinlenmek ve eğlenmek için zaman ayırmanın ve hedeflerine ve gelecek planlarına ulaşmak için sürekli bir arayış içinde olmamanın öneminden bahsettikleri gibi, öncelikleri sunarken ve çeşitli görevleri yerine getirirken esnek ve akıcı olmak doğrudur. Hafta sonu gezisi zamanı.

Tutarlı adımlar ve net görüş

Hedeflerine ulaşmada rastgelelikten sakınmak gerekir, çünkü bu konu bunun için gerekli tüm uygulama mekanizmalarını ve boyutları içeren net bir plan geliştirmektir. Burada birey, başarıya giden yolları çizmeye ve belirlemeye yönelik net bir plan geliştirmelidir; hedefler ne kadar net olursa, atılan adımlar kolay ve kolay uygulanabilir olur, algı ve plan ne kadar net olursa, sahiplerinin karşılaşabileceği her şeyin hazmetme kapasitesini artırmasına yardımcı olmalıdır. Zorluklardan ve bunların üstesinden gelmeye ve üstesinden gelmeye hazır olmayı güçlendiriyor.

Öz disiplinin faydaları

Disiplinin faydalarının birçoğu, çocukları ilgilendiren ve bireyler ve toplumlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, çevresinde yapılan çalışmaların çoğunda belirtilmiştir, ancak öz disiplinin önemi ve faydaları açıktır ve her bireyin kişisel alışkanlıkları ve davranışlarındaki rolü açıktır ve bu faydaların ve önemin en önemlileri şunlardır:

 • Bireyin kendisine verdiği sözleri, ister kendisi için ister birlikte çalıştığı diğer insanlar için yerine getirmesinin ne kadar önemli olduğunu bilmesine yardımcı olur.
 • Kişinin uyuşukluğa ve tembelliğe direnmesini ve onlardan kurtulmasını sağlar.
 • Günlük görevleri ve görevleri düzenlemeye ve bunları en az zamanda ve çabayla tamamlamaya yardımcı olur.

 • Yeterli odaklanma ve zaman gerektiren çalışma ve okumaya ve sıkılmadan veya sıkılmadan sonuna kadar devam etme arzusuna yardımcı olur.

 • Bir kişinin ne tür yükümlülüklere sahip olabileceğini gösteren bağlılık ile kesinliği öğrenmeye yardımcı olur.

 • Uzun süre televizyon karşısında oturma alışkanlığından kurtulmanıza yardımcı olur.

 • Erken uykuya dalmak ve erken uyanmak, hem sağlık hem de günlük aktiviteler için muazzam faydalar sağlar.

 • Hedeflere ulaşmaya devam etmek için muazzam yetenek. .

 • Yararlı davranışlar ve beceriler öğrenmek ve geliştirmek için çalışın.

 • Davranış disiplini birçok olumsuz alışkanlıktan kurtulmada büyük rol oynadığından, sağlıksız yiyecekler talep etmekten veya sigara veya alkol tüketmek gibi yanlış davranışlardan kaçının.

Disiplinin önemi

Öz disiplinin önemi ve disiplin ve düzen davranışlarının benimsenmesinin çok açık olduğu birçok yön vardır ve bu yönlerden en öne çıkanı aşağıda gösterilen sosyal yöndür:

 • Kendini kontrol etme ve böylece toplumun üyelerini bir bütün olarak kontrol etme yeteneği ve yeteneği.
 • Her birey, güçlerini ve gruba fayda sağlamak ve toplumu kaostan korumak için neler sunabileceğini öğrenebilir.
 • Öz disiplin davranışı takip edildiğinde olduğu gibi, görevleri ve görevleri en iyi ve eksiksiz şekilde yerine getirmek, herkes yaratabilir, yenilik yapabilir ve istediği hedeflere ulaşabilir.
 • Her birinin kendi çabası ve gayreti ile kimseden yardım almadan gerçekleştirebileceği eylemler dışında, toplumda hiç kimsenin diğerine tercihi olmayacaktır.
 • Haklarından mahrum kalmadan ya da bunalmadan toplum içinde yaşayan bireylerin haklarını korumak.

Çocuklar için öz disiplinin önemi

Çocuğa öz disiplin davranışlarını öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu öğretme görevi, hayatın her alanında bu gerekli ve gerekli beceriyle büyümek için ebeveynler üzerinde, karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olur ve önemi özellikle aşağıdaki konulardadır: [2]

 • Çocuğun her zaman disipline olmasına ve ev ödevi gibi kendisinden istenen şeyleri yapmasına yardımcı olur.
 • Zaman yönetimi, ev işleri ve diğer maddi meseleler dahil olmak üzere çeşitli konularda kendine güvenmeyi öğrenmek için çocuğun görevlerini tamamlarken ebeveynlere olan bağımlılığı azaltmak.
 • Başkalarıyla ilgilenirken ve gerektiğinde onlara yardım ederken doğru davranışları öğrenin.
 • Çocuğun hayatta doğru ve önemli kararlar vermesine yardımcı olur.