Nafcillin hakkında bilgi

Nafcillin nedir?

Nafcillin ilacı, çeşitli enfeksiyon türlerini, özellikle stafilokokların neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır ve bu tür bir antibiyotiktir. Penisilin (Beta-laktam), bakteri üremesini durdurarak çalışır [1]

Beta-laktam antibiyotikler

Nafcillin, en sık reçete edilen ilaçlardan biri olan ve birçok klinik kullanıma sahip bir beta-laktam antibiyotiktir. O içerir:

Grup antibiyotik Ne içerir
Penisilinler Bunların çoğu son ek (selen) ile biter ve grup doğal penisilinler, beta-laktamaz dirençli ajanlar, aminopenisilin, karboksibenisilin ve oridobisilin içerir.
Sefalosporinler Sefalosporinler geleneksel olarak beş sınıfa veya nesile ayrılır.
Karbapenemler Bir beta-laktam halkası ile birleştirilmiş bir karbapenemdir, bu antibiyotik sınıfı, birçok patojenik Gram-negatif bakteriden sorumlu olan beta-laktamaz’a karşı koruma sağlar (bunlar Pseudomonas veya Cyclopa’yı içerir).
Monobaktamlar Kendi başına bir beta-laktam halkası içerir ve başka bir halka içermez.
Beta-laktamaz inhibitörleri Bu antibiyotikler, Gram negatif mikroplarda beta-laktam halkasını çözer ve bu halka antibiyotik direncinden sorumludur ve (klavulanik asit, sulbaktam ve tazobaktam) içerir.

Hareket mekanizması

Peptidoglikan, germ hücre duvarının önemli bir bileşenidir ve stabilite sağlar. Gram pozitif bakterilerde kalın ve Gram negatif bakterilerde incedir.

Beta-laktam antibiyotiklerin etki mekanizması, peptidoglikan oluşturmaya bağlanan peptidlerde bulunan asil peptidaz tarafından peptidoglikan sentezini inhibe etmektir. Beta-laktam antibiyotiklerin amacı, penisilin bağlayıcı proteinler olarak bilinir ve bu bağlanma, peptidoglikan sürecinin oluşmasını engeller ve bakteriyel canlılık ve bozulma kaybına yol açar.

Penisilin nedir

Doğal penisilinler tedavi etmek için kullanılır: Gram pozitif bakterilerin neden olduğu hastalıklar Ve aşağıdaki durumlarda kullanılan Gram negatif:

 • Penisiline duyarlı streptococcus pneumoniae ve menenjit
 • Streptokoksik farenjit
 • Endokardit
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Neisseria meningitidis enfeksiyonları
 • Frengi

Penisilin grubuna katılan ilaçlar

Aşağıdaki ilaçlar: Nafcillin, Oxacillin, Gram-pozitif bakterilere karşı aktif maddelerdir. Stafilokoklarda direnç yaygın olmakla birlikte, metisiline duyarlı stafilokokların tedavisinde tercih edilen antibiyotiklerden biridir. [2]

Nafcillin kullanırken alınacak önlemler

Bir kişinin Nafcillin’e veya diğer antibiyotiklere alerjisi varsa, Nafcillin kullanılmamalıdır, örneğin:

 • Domoksisilin (Thomoxil, Bizans vb.)
 • Ampisilin.
 • Dikloxacillin.
 • Oxacillin.
 • Penisilin

Hastanın şikayeti varsa doktor bilgilendirilmelidir.

 • astım
 • Duyarlılık
 • Karaciğer hastalıkları
 • Böbrek hastalıkları
 • Her türlü alerji (özellikle antibiyotiklere)

Bu antibiyotiğin doğmamış bir bebeği etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Kadın hamile ise veya hamile kalmayı planlıyor ise doktor bilgilendirilmelidir. Nafcillin anne sütüne geçebilir ve emzirilen bebeğe zarar verebilir, bu nedenle bir kadın emziriyorsa doktor bilgilendirilmelidir.

Nafcillin nasıl verilir

Nafcillin bir enjeksiyon olarak verilebilir:

 • Kasın içinde
 • İntravenöz

İntravenöz infüzyonun tamamlanması yaklaşık 30 ila 60 dakika sürebilir. Nafcillin tozu, enjeksiyondan önce seyreltik bir sıvı ile karıştırılmalıdır.

Damara enjekte etmek Intramüsküler enjeksiyon
Nasıl enjekte edilir Karışım odada 3 güne kadar saklanabilir veya buzdolabında -4 Fahrenheit’te yaklaşık 7 güne kadar saklanabilir. Karışım rengi değişmişse kullanılmamalıdır. Toz seyreltici ile karıştırıldıktan hemen sonra enjeksiyon yapılır.
Depolama durumunda Dozu enjekte etmeden önce ilacı buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına kadar bırakın, ilaç buzdolabında çözülebilir ve donmuş naftalini çözmek için ısı kullanılmamalıdır.

İlaçla ilgili bazı talimatlar:

 • İlaç, öngörülen süre boyunca kullanılmalıdır ve nafcillin, grip veya soğuk algınlığı gibi viral bir enfeksiyonu tedavi etmeyecektir.
 • Semptomlar düzelse bile ilacın kullanım süresine uyulmalıdır çünkü doz atlamak mikropların antibiyotik direnci kazanması riskini artırabilir.
 • Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerde saklayın

Nafcillin hakkında sık sorulan sorular

Bir dozu atlarsanız ne olur?

İlaç hatırlanır hatırlanmaz kullanılmalı, bir sonraki dozun zamanına yakın olması durumunda doz atlanabilir, telafi etmek için dozlar iki katına çıkarılmamalıdır.

Doz aşımı durumunda ne olur?

Yaygın semptomlar şunları içerir:

 • Sinirlilik
 • bilinç bulanıklığı, konfüzyon
 • Halüsinasyonlar
 • Nöbetler
 • Koma

Nafcillin kullanırken nelerden kaçınılmalıdır

Antibiyotikler ishale neden olabilir ve bu yeni bir enfeksiyonun işareti olabilir. Sulu veya kanlı ishaliniz varsa, ishal önleyici bir ilaç kullanmadan önce doktora haber vermelisiniz.

Önemli uyarılar:

 • Bir kişinin penisilin antibiyotiğine alerjisi varsa nafcillin kullanılmamalıdır.

Nafcillin’in yan etkileri

Aşağıdaki belirtiler ortaya çıkarsa doktora başvurulmalıdır:

 • Damardaki enjeksiyon bölgesinde yanma hissi, ağrı, şişlik.
 • Son dozdan aylar sonra ortaya çıksa bile şiddetli karın ağrısı, sulu veya kanlı ishal
 • Az veya hiç idrara çıkma
 • İdrarda ağrılı idrara çıkma, kan veya irin.
 • Yan veya bel ağrısı
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, eklem ağrısı veya iyi hissetmeme
 • Ateş, şişmiş bezler, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı
 • Ağızda kabarcıklar, şiş veya kırmızı diş etleri, yutma güçlüğü.

Yaygın yan etkiler şunları içerir:

 • Mide bulantısı, kusma, ishal
 • Deri döküntüsü
 • Kıllı veya siyah dil
 • Enjeksiyon bölgesi çevresinde tahriş

Nafcillin ile etkileşime giren ilaçlar

Doktor, hastanın aldığı tüm ilaçlar, özellikle:

 • Siklosporin.
 • Warfarin (Coumadin, Jantoven)
 • Bir tetrasiklin antibiyotik – doksisiklin, minosiklin veya tetrasiklin. [1]

Nafcillin ve serolojik testler

İdrardaki nafsilin, sülfosalisilik asit testi kullanıldığında proteine ​​yanlış pozitif idrar reaksiyonuna neden olabilir.

Karsinojenez, mutajenez ve doğurganlığın bozulması

Hayvanlarda uzun süreli çalışmalar yapılmamıştır. Farelerde doğurganlık çalışmaları, gebe kalmadan önce ve tutarlı bir şekilde bir nesil boyunca herhangi bir anormallik göstermedi.

Nafcillin yaş grubuna göre kullanır

Nafcillin çocuklar tarafından kullanılır

Hepatik / safra yolu, Nafcillin metabolizmasındaki birincil yoldur. Pediyatrik hastalarda, karaciğer fonksiyonunun olgunlaşmamış olması nedeniyle, Nafcillin’in eliminasyonu bozulabilir. Çocuklarda intravenöz enjeksiyon için güvenlik ve etkinlik gösterilmemiştir.

Nafcillin yaşlılar tarafından kullanılmaktadır

Nafsilin enjeksiyonuyla ilgili klinik çalışmalar, 65 yaş ve üstü denekler için, gençlere benzer veya farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için yeterli sayı içermiyordu. Bildirilen diğer klinik deneyimler, yaşlılar ve daha genç hastalar arasındaki yanıtlardaki farklılıkları belirlememiştir. Genel olarak, yaşlı hasta için doz seçimi dikkatli olmalıdır ve genellikle dozaj aralığının alt ucunda başlar ve bu, azalmış karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonundan ve ilişkili hastalıktan veya diğer ilaç tedavisinden kaynaklanır. [2]