ISO sertifikası türleri | Haberci

ISO kelimesi, Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün bir ifadesidir ve bu kuruluş, müşterilerin ihtiyaçlarını sürekli ve en yüksek kalitede sağlayan global yönergeler ve standartlar sunarak, bu sertifikayı alan firmanın bu standartları uyguladığını teyit eden bir sertifika şeklinde kurum ve firmalara sunulur ve ISO Üçüncü bir tarafa, edinen kuruluşun ürünlerinin kalitesi için uluslararası standartlara uyduğunun ve şirketin performansının müzakere seviyesine ulaştığını gösteren bir dizi sertifika.

ISO, hizmet sağlama ve üretim ile ilgili idari yasalar ile kuruluşların müşterilerinin ihtiyaç duyduklarını uygun bir şekilde elde etmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş kalite yönetim sistemleri için bir dizi standardı ifade eden bir sertifikadır.ISO sertifikasına güvenen kurumların, Bu sertifikayı almayan kuruluşlarda, almak isteyen firma sayısı arttı.

ISO sertifikası türleri

Her kurum ve şirket alanı için kendisine atanmış bir sertifika türü vardır.ISO sertifikası aşağıdaki gibi bir sertifika grubuna ayrılmıştır:

ISO 9000 sertifikası

En ünlü sertifika türlerinden biri olarak kabul edilen, kuruluşlarda ve şirketlerde kalite yönetimi etrafında dönen bu sertifika, sahip olduğu firmanın gerekli kalite gereksinimlerine ulaşmak için özel araçlar kullanarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşıladığını ve ayrıca ISO 9001 adlı başka bir sertifika olan ISO 9001 sertifikasından şubeleştiğini teyit etmektedir. Ayrıca kalite yönetimi prensiplerini müşterilere tam dikkatle ve bunu sürekli ürün geliştirme yaklaşımını takip ederek.[2]

ISO 14000 sertifikası

ISO çevre sertifikası adıyla anılmaktadır, çünkü standartları çevre ile ilgili konuların onaylanması etrafında dönmektedir, bu nedenle kurumlar ve şirketler uluslararası çevre standartlarına olan bağlılıklarını kanıtlamak için bunu almaya çalışmaktadırlar ve bu müşteri memnuniyetini ve markanın ilerlemesini sağlamaktır ve bu sertifika birçok gönüllülük önlemi de içermektedir.

IEC 27000 ISO sertifikası

Bu tür ve ondan dallanan diğer sertifikalar, bilgilerin güvenli olacak şekilde muhafaza edilmesi yöntemi, bu bilgilerin müşteriye veya şirkete özel olup olmadığı, korunma yöntemi ve bunlara nasıl erişileceği, örneğin finansal bilgiler, fikri mülkiyet, müşteri ve şirketin iletişim bilgileri ve ilişki ayrıntıları etrafında dönmektedir.

Diğer ISO sertifikası türleri

Şirketlerin ve kurumların tüm alanlarına ait birçok türde ISO sertifikası vardır ve bunlar şunlardır:

 • ISO ITAR: Ticaret ve ihracat işlemlerinin kontrolünde uzmanlaşmıştır.
 • ISO 50001: Enerji yönetimi ve verimliliğinin geliştirilmesi ile ilgilenir.
 • ISO TS 16949: Otomotiv endüstrisi standardı sertifikasıdır.
 • ISO 18001: Mesleklerin sağlığı ve güvenliği ile ilgilenir.
 • ISO 13485: Tıbbi cihaz ve ekipman üretimi ile ilgilenmektedir.

Tanımı ISO’ya göre kalite

ISO organizasyonu kaliteyi, ürün şartnamelerinin veya hizmet kalitesinin gerekli şartnamelerle tam olarak aynı olma ve mükemmel, iyi veya kötü kalite gibi bir dizi kaliteye sahip olma ve ürün veya hizmet değerlendirme sürecinin ölçülebilir kriterlere bağlılığı olarak tanımlamıştır: sunum, Uzunluk, oranlar, ağırlık, fiyat, malzeme özellikleri ve kullanım.

ISO sertifikası nasıl alınır

ISO belgesi için pek çok kurum başvuruyor ancak alınabilmesi için kendilerine verilebilmesi için yerine getirilmesi gereken koşulların bilinmesi gerekiyor ve bu koşullar şunlardır:

 • ISO sertifikasyonu için başvuran şirketin devlet nezdinde resmi bir siciline sahip olması ve tüm ISO yönetim sistemleri standartları için üst düzey bir standart yapısının benimsenmesi için.
 • İyi bir yönetimin tüm özelliklerinin varlığını sağlamak için kurum iyi bir yönetim sistemine sahip olmalıdır.
 • Şirket, iç ve dış sorunların belirlenmesi ve takip edilmesi gerektiğinden, kalite yönetimi için gerekli koşullara uymayı taahhüt etmelidir, bu da şirketin müşterilerden beklenenleri elde etme kabiliyetini etkileyebilir.
 • Kurum, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetim testini geçer ve hata varsa bunları düzeltebilmesi gerekir.
 • ISO sertifikası, bilgi yönetimi ve kurumsal büyüme potansiyeline odaklanır.
 • Sertifikaların son transkriptlerinde, kademeli iyileştirme terimi, değiştirilme veya yeniden düzenleme yeteneği veren sürekli iyileştirme ile değiştirildi.

ISO sertifikalarının önemi

Soru, ISO sertifikalı bir şirketin elde ettiği faydalarla ilgili ve bilgi için, bir ISO sertifikası almanın aşağıdakiler dahil birçok faydası var:

 • Tamamen çalışma yöntemine odaklanarak, herhangi bir şirketteki hataların doğru bir şekilde keşfedilmesine katkıda bulunur ve bulunan hataları düzeltme fırsatı verir.
 • Müşteri memnuniyetini belgeleyerek organizasyonun iyileştirilmesi için yer olmasına yardımcı olur, bu da işin artmasına neden olur.
 • Firmanın karşılaşabileceği sorunlarla ilgilenerek organizasyonun verimliliğini artırmak için çalışır.

ISO sertifikasyonunun önemi, çalışanlarının performansına etkisi olduğu için bu tür problemlerle başa çıkmayı hızlandırdığı için, bu kurumlardaki ortak sorunları ve sorunları düzelttiği için iş şirketlerinin yaptığı hataları düzeltmesinde de yatmaktadır ve bu hususlar şu şekilde özetlenmektedir:

 • Liderlik ve yönetim sorunları, genel olarak iş planlarıyla başa çıkamama ve şirketin verimliliği iyileşene kadar uzun vadeli planlamaya ilgi duyulmaması.
 • Kalite sisteminin yönetimi ve özellikleri, birçok sorun ve büyük önem taşıyan konularla ilgili en önemli alanlardan biridir, çünkü kalite sistemi kusurlu ise ürün veya hizmeti önemli ölçüde etkiler.
 • Sosyal sorumluluk, karşılıklı güven ve müşteri ile şirket veya kurum sahibi arasındaki ilişkilerin doğası birçok konu etrafında şekillenir.
 • Kuruluşun çalışanlarının verimliliği ve performansı, şirket için en iyisini sağlama konusunda motivasyon eksikliğine yol açar.
 • Sürdürülebilirlik sistemleri ve çevre sistemleri, sürekli ihmal edildiğinde, organizasyonda çalışan çalışanlara büyük oranda zarar verir, tüm bu konular ve sorunlar, kurumlar bunlarla ISO sertifikası ile ilgilenmeye çalışır.