İletişimsel zekanın özünü temsil eden sorular

İletişimsel zekanın özünü temsil eden sorular

Düşünülen İletişimsel zeka Bilişsel ve duygusal kaynakların, deneyimler yaratabilen, üretebilen ve sırayla sorunları çözmeye, değişimi teşvik etmeye ve desteklemeye ve yeni anlamlar yaratmaya katkıda bulunan ilişkiler geliştirmek için çalışabilen davranışsal yeteneklerle bütünleştirilmesidir. [1]

Genel anlamıyla zeka, yeni veya zor durumları anlama, öğrenme veya bunlarla başa çıkma yeteneğinin yanı sıra problem çözme yeteneğidir ve ayrıca çevrenizdeki çevrenizdeki bilginin uygulanması olduğu için nesnel standartlara göre ölçülen soyut düşüncedir.

Bir kişinin iletişimsel bir zekaya sahip olduğu, bilgiyi edinme, anlama ve çok çeşitli yaşam durumlarında uygulama konusunda entelektüel yeteneğe sahip olduğu ve iletişimin birçok tanımı ve terimi olduğu.

Ancak herkesin üzerinde anlaştığı terimin, bir kişi ile diğeri arasındaki bilgi aktarımı olduğunu görüyoruz; Başkalarıyla etkileşimde bulunurken onunla iletişim kurulur, burada iletişim, etrafındakilerle ilişkiler yaratan ve geliştiren ortak bir anlam yaratmaya bağlıdır.

İnsanlar temelde sosyal yaratıklar olduğu için iletişim, tüm toplumların güçlerini artırmalarına izin verir; İletişim, sosyal doğamızı geliştirmemize, kişisel, profesyonel ve sivil her düzeyde parçası olmak istediğimiz sosyal ağları ve toplumları inşa etmemizi ve güçlendirmemizi sağlayan şeydir.

Duygusal zekanın son zamanlarda pek çok ilgi topladığını görüyoruz ve bunun nedeni, duyguların güçlü bir davranış, farkındalık ve bu duyguları kontrol etme becerisinin sağlıklı ilişkilerin anahtarı olmasıdır. [2]

İletişimsel zeka nedir

Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin genişletilmesi, iletişimsel yetkinliğin geliştirilmesi, başkalarıyla iletişim ve etkileşim kurma, sosyal ve profesyonel ilişkileri geliştirme ve toplantılara, sunumlara ve etkinliklere katılma ile ilgilidir. [3]

İletişimsel zeka, bir kişiyi diğerinden ayıran birkaç farklı eğilimi içerir ve bu, kişinin birçok deneyim kazanmasını sağlayan ve diğerleriyle etkili bir şekilde katılma yeteneğini geliştiren, bilişsel ve duygusal kaynakların davranışsal yeteneklerle bütünleşmesidir. [1]

Etkililik, genellikle başarılı iletişim yoluyla ulaşmak ve ulaşmak istediğimiz sonuç olarak tanımlanır. İletişim sadece bir bilgi alışverişi değildir, bundan çok daha fazlasıdır.

İletişimsel zeka, bir kişinin sahip olduğu tüm sözlü, sözlü olmayan ve yarı sözlü iletişim araçlarını kullanarak kişisel ve profesyonel ilişkilerin karmaşık dünyasında gezinmesini sağlayan zihinsel ve duygusal el becerisidir. [2]

En önemli iletişimsel zeka türleri nelerdir

Bahsedildiği gibi zeka, zihinsel keskinliktir. Bu yüzden bulduğumuzdan daha fazlası var İletişimsel zeka üzerine bir araştırma, Ayrıca iletişim zekasının sözlü, sözlü olmayan ve yarı sözlü olmak üzere birçok farklı biçimde ortaya çıktığını görüyoruz.

Bu türlerin hiçbiri apaçık değildir, ancak bağlam, kültürel geçmişler, zamanlama ve etkileşime dahil olan insanlar gibi birçok değişkene bağlıdır ve bu, başkalarıyla iletişim kurma yolları hakkında bir sezgi geliştirmeyi, sözlü olmayan ve yarı sözlü ipuçlarını okumayı ve dinlemeyi öğrenmeyi gerektirir. Saygılarımla. [2]

İletişimsel zeka aynı zamanda dil, okuma, sözlü ifade, yazma, konuşma, kelimeleri ezberleme, yerler ve tarihler gibi öğrenme stili stratejilerinde ve tartışmalar, raporlar veya hikaye anlatımı gibi sözlü sunumlarda da temsil edilir.

Sayıların matematiksel mantıksal kullanımının yanı sıra, sonuçlar, ilişkileri algılama, matematiksel problemleri çözme, kalıplar ve ilişkiler üzerinde çalışma ve düşünme, odaklanma, not alma, müzakere etme, fikir alışverişi ve etkili iletişim için stratejiler.

buna karşılık İletişimsel zekanın faydaları Müzikal ritim, müziğin yorumlanması, zihinsel görüntüler, grafik çizelgeler ve denge, nesnelere dokunma ve onları kullanma, tartışmalarda etkileşim kurma, işbirliğine dayalı öğrenme ve başkalarına liderlik etme gibi fiziksel duyguların farkına varmanızı sağladığı için önemi çok ve çeşitlidir.

Her insanın diğerlerinden farklı belirli bir alanda üstünlük sağlayabileceğini, bazılarının kişisel zeka, bazılarının fiziksel-kinestetik zeka ve diğerlerinin müzik zekası veya mantıksal-matematiksel zeka konusunda başarılı olabileceğini keşfettikçe, farklı insanların farklı alanlarda zeki olduğunu görüyoruz. [4]

Sosyal zeka

Sosyal zeka, genel olarak zeka olarak öğrenilen ve geliştirilen edinilmiş bir zekadır veya IQ, büyük ölçüde bir kişinin doğduğu şeydir, bunun yanında genetiğin büyük rol oynadığı, sosyal zeka ise insanlarla deneyimlenerek ve ilişkiler.

Toplumsal çevrenizdeki başarı ve başarısızlıktan öğrenmenin yanı sıra, sosyal zeka, sözlü akıcılık ve başkalarıyla konuşma, birçok ilişki kurma ve farklı ve çeşitli bir grup insanla birçok konuşma yapma becerisi olduğundan, dokunma veya sağduyu olarak adlandırılır.

Sosyal zekaya sahip bir kişi olarak, sosyal ifade becerilerine sahip olan ve farklı sosyal rolleri nasıl oynayacağını öğrendiği için sosyal roller, kurallar ve metinler hakkında bilgi sahibi olan ve sosyal etkileşimi yöneten resmi olmayan kuralları ve standartları iyi bilirler. [5]

Öz zeka

Öz-zeka kavramı, en önemlisi soyut düşünme ve sorunları çözme ve karar verme yeteneğinin zihinsel temsili olmak üzere çeşitli şekillerde tanımlandığı için, psikologlar arasında uzun süredir yaygın bir tartışma konusu olmuştur ve hala da devam etmektedir.

Çevrenin ve toplumun gereksinimlerini etkili bir şekilde karşılamak için öğrenme, duygusal ve uyum sağlama becerisinin yanı sıra; Herhangi bir çevresel bağlamı adapte etmek, şekillendirmek ve seçmek için gerekli olan zihinsel kapasiteleri dikkate alır.

Bazı bilim adamları ve araştırmacılar, öz-zekanın genel bir yetenek olduğunu savunurken, birçok özel beceri ve yeteneği içerdiğini iddia eden başkaları da var ve psikologlar zekanın kalıtım yoluyla aktarıldığını doğruluyor ve diğerleri, çevredeki çevreden elde edildiğini görüyor ve bu nedenle bilim adamları, çok sayıda öz zeka teorisi geliştirdiler Ve bu belirli kavramı ölçmeye çalışan bireysel testler. [6]