Arap ülkelerinin kültürel sıralaması | Haberci

Arap ülkelerinin kültürel olarak dünya sıralaması

Amerika Central Connecticut Üniversitesi tarafından en eğitimli uluslar indeksinde bir dizi ilke ve kontrole göre yayınlanan en kültürlü ülkeler küresel sıralamasında, dünya genelinde 61 ülkeyi içeren bu sınıflandırmaya 3 Arap ülkesi geldi.

Endekste yer alan üç Arap ülkesi, Katar 45., Tunus 52. ve Fas 58. sırada yer alan Katar, Tunus ve Fas.

Çap

En kültürlü ve eğitimli ülkeler sıralamasında ilk Arap ülkesi olan Katar, uluslararası alanda 45. sırada yer alıyor.

Katar, değerlendirmeye göre ülkede bilgisayar kullanımının yaygınlaşması nedeniyle dünyada bilgi kültürü sınıflandırmasında yedinci sırada yer aldı ve mini sınıflamalarda elde edilen en yüksek Katar sınıflandırması oldu.

Basına ve gazetelerin varlığına ilişkin sınıflandırmada ise Katar dünyada 37. sırada, kütüphanelerde ise 61 ülke arasında 58. sırada yer aldı.

Katar, dünyada 56. sırada yer aldığı için eğitim girdileri sınıflandırmasında geç sırada yer aldı.

Ayrıca, sınav sonucunda 50. sırada yer aldığı için eğitim sonuçlarına ilişkin uluslararası sınav sonuçlarının nihai değerlendirmesinde de iyi bir konuma sahip değildi.

Tunus

Tunus, en kültürlü ve eğitimli ülkeler sıralamasında ikinci Arap ülkesi ve uluslararası alanda 52. sırada yer alıyor.

Basın ve gazetelerin varlığı ile ilgili sınıflandırmada Tunus dünyada 44. sırada yer alırken, kütüphaneler sıralamasında 37. sırada yer aldı.

Bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar kullanımı sınıflandırmasına gelince, Tunus, sınıflandırmada 61 ülke arasında dünyada 58. sırada yer aldı.

Eğitim girdileri sınıflandırmasında Tunus, sınıflandırma ülkeleri arasında 36. sırada yer aldı.

Tunus için yapılan uluslararası testler sonucunda dünyada 57. sırada yer aldı.

Tunus’un başka bir küresel başarıya daha imza attığını ve aynı zamanda bilimsel ilerleme açısından Arap ülkeleri sıralamasında da yer aldığını belirtmekte fayda var..

Fas, Batı, gün batımı

En kültürlü ve eğitimli ülkeler sıralamasında ikinci Arap ülkesi olan Fas, uluslararası alanda 58. sırada yer alıyor.

Fas, basın sınıflandırmasında ve gazete varlığında dünyada 60. sırada yer alırken, kütüphaneler için de sınıflandırmaya dahil edilen 61 ülke arasında 60. sırada yer aldı.

Bilgi okuryazarlığı sınıflandırması ve bilgisayar kullanımı açısından Fas, dünya ülkeleri arasında 50. sırada yer aldı.

Eğitim girdilerinin sınıflandırılmasında, üç Arap ülkesi arasında en iyi konum olan Tunus, sınıflandırma ülkeleri arasında 35. sırada yer aldı.

Fas, klaslama ülkeleri arasında 40. sırada yer alarak uluslararası testler sonucunda da Arap ülkeleri arasında en iyi konumu kazandı.

En kültürlü ülkelerin sınıflandırılmasının temelleri

Ülkelerin kültürel sıralaması için küresel sınıflandırma, ülkelerin sıralandığı bir dizi faktöre tabidir ve nihai sınıflandırma, nihai sonuca ulaşılana kadar birden fazla mini sınıflandırmayı geçer.

 • Ülkedeki kütüphaneler, kabiliyetleri ve kullanıcı sayıları, değerlendirme halk kütüphanesi sayısı, akademik kütüphane sayısı, okullardaki kütüphane sayısı ve kütüphane içindeki kitapların sayısını içerdiğinden, bu sınıflandırmada üstün performans gösterdi ve Estonya’da birinciliği aldı, ardından Letonya ve ardından Norveç.
 • Elektronik gazetelerin yanı sıra günlük gazetelerin kişi başına tüketimi hesaplanırken, basının rolü ve yayılma boyutu ve vatandaşların tüketimi hesaplanır.Gazetecilik sınıflandırmasında en gelişmiş ülkeler için Finlandiya, Norveç ve Almanya sıralıdır.
 • Ülke vatandaşları arasında bilgi kültürünün varlığı ve bilgisayar kullanımının kapsamı ve bilgi kültüründe ilk üç merkezi bulunan ülkeler ve içlerinde bilgisayarın üstünlüğü Hollanda, İzlanda ve Danimarka’dır.
 • Eğitim yılı sayısı ve devletin eğitim sistemine yaptığı harcama kapsamını hesaplayarak eğitim sürecine girdiler Eğitim girdisi sınıflandırmasında ilk sırada yer alan ülkeler Brezilya, ardından İsrail ve Meksika’dır.
 • Eğitim sonuçlarını ölçmek için yapılan ve okuma yeteneklerini ve motivasyonlarını, çocukların okuma yaşının başlangıcını ve değerlendirmeye yardımcı olan diğer testleri içeren uluslararası testler ve uluslararası testlerde en yüksek değerlendirmeyi alan ülke Singapur, ardından Finlandiya ve ardından Güney Afrika’dır. [1]

Kültürel olarak dünya ülkeleri sıralaması

Central Connecticut University of America’nın belirlediği faktörlere göre en eğitimli ve kültürlü ülkelerin küresel sıralamasında, final sıralaması 61 olup, birinciden sonuncusuna sıralaması şu şekilde: [2]

 1. Finlandiya
 2. Norveç
 3. İzlanda
 4. Danimarka
 5. İsveç
 6. İsviçre
 7. Amerika Birleşik Devletleri
 8. Almanya
 9. Letonya
 10. Hollanda
 11. Kanada
 12. Fransa
 13. Lüksemburg
 14. Estonya
 15. Yeni Zelanda
 16. Avustralya
 17. İngiltere
 18. Belçika
 19. İsrail
 20. Polonya
 21. Malta
 22. Güney Kore
 23. Çek Cumhuriyeti
 24. İrlanda
 25. İtalya
 26. Avusturya
 27. Rusya
 28. Slovenya
 29. Macaristan
 30. Slovak cumhuriyeti
 31. Litvanya
 32. Japonya
 33. Kıbrıs
 34. Bulgaristan
 35. ispanya
 36. Singapur
 37. Şili
 38. Meksika
 39. Çin
 40. Yunanistan
 41. Romanya
 42. Portekiz
 43. Brezilya
 44. Hırvatistan
 45. Çap
 46. Kosta Rika
 47. Arjantin
 48. Mauritius
 49. Sırbistan
 50. Türkiye
 51. Gürcistan
 52. Tunus
 53. Malezya
 54. Arnavutluk
 55. Panama
 56. güney Afrika
 57. Kolombiya
 58. Fas, Batı, gün batımı
 59. Tayland
 60. Endonezya
 61. Botsvana

Arap ülkelerinin eğitim açısından sıralaması

Davos Dünya Ekonomik Forumu, çağın her aşaması için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ilkelere göre yapılan değerlendirmelerle, ülkeleri eğitim kalitesine göre sıraladı.

Eğitim sistemi bir bütün olarak, yani eğitim araçları, müfredat düzeyi, eğitim yeterlikleri, kullanılan yöntemler, hedefler ve sonuçlar olarak incelenir.

İlköğretimin kalitesine göre Arap ülkelerinin sıralaması

 1. Katar, Arap dünyasında birinci, dünyada dokuzuncu oldu.
 2. BAE, Arap dünyasında ikinci ve dünyada 13. sırada yer almaktadır.
 3. Lübnan, Arap dünyasında üçüncü, dünyada ise 14. sırada yer almaktadır.
 4. Bahreyn, Arap dünyasında dördüncü sırada, dünyada ise 38’dir.
 5. Ürdün, Arap dünyasında beşinci ve küresel olarak 69. sırada yer almaktadır.
 6. Suudi Arabistan, Arap dünyasında altıncı, dünyada 72. sırada.
 7. Tunus, Arap dünyasında 7. sırada ve uluslararası alanda 86. sırada yer almaktadır.
 8. Umman, Arap dünyasında sekizinci sırada ve dünyada 88.
 9. Kuveyt, Arap dünyasında dokuzuncu, dünyada 103. sırada yer almaktadır.
 10. Fas, Arap dünyasında onuncu, dünyada 110. sırada yer almaktadır.
 11. Cezayir, Arap dünyasında on birinci, dünyada 113. sırada yer almaktadır.
 12. Moritanya, Arap dünyasında 12. sırada ve dünyada 137. sırada yer almaktadır.
 13. Mısır, Arap dünyasında on üçüncü sırada ve küresel olarak 139.

Arap ülkelerinin üniversite eğitim kalitesine göre sıralaması

Üniversite eğitim kalite sınıflandırması, elde edilen sonuçlara ve birden fazla alanda içerdiği uzmanlıklara göre değerlendirilir.

 1. Katar, Arap dünyasında birinci ve dünyada dokuzuncu sırada.
 2. BAE, Arap dünyasında ikinci, dünyada ise 10. sırada yer almaktadır.
 3. Lübnan, Arap dünyasında üçüncü ve küresel olarak 25. sırada yer almaktadır.
 4. Bahreyn, Arap dünyasında dördüncü sırada ve dünyada 33.
 5. Ürdün, Arap dünyasında beşinci, dünyada 45. sırada yer almaktadır.
 6. Suudi Arabistan, Arap dünyasında altıncı sırada ve dünyada 54’tür.
 7. Tunus, Arap dünyasında yedinci sırada ve dünyada 84. sırada yer almaktadır.
 8. Kuveyt, Arap dünyasında sekizinci ve küresel olarak 97’dir.
 9. Fas, Arap dünyasında dokuzuncu ve dünyada 101. sırada yer almaktadır.
 10. Umman, Arap dünyasında onuncu, dünyada 107. sırada.
 11. Cezayir, Arap dünyasında on birinci ve dünyada 119 sırada yer almaktadır.
 12. Moritanya, Arap dünyasında 12. ve dünyada 134. sıradadır.
 13. Mısır, Arap dünyasında on üçüncü sırada ve küresel olarak 139.

Eğitim kalitesi sınıflandırma kriterlerini karşılamayan ve bu nedenle eğitim açısından en iyi ülkeler sıralamasının dışında kalan Arap ülkeleri ise Irak, Suriye, Libya, Sudan, Somali ve Yemen’dir. [3]